Jesteś zainteresowany
współpracą?

Skontaktuj się z naszym specjalistą!

  Citronex Trans Energy Sp. z o.o.

  ul. Słowiańska 13
  59-900 Zgorzelec

  +48 75 76 40 300   |  +48 75 76 40 302

  NIP 6152046672   |  REGON 361614001
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  KRS: 0000559894
  Kapitał zakładowy: 12 055 000 zł
  BDO 000523450
  Citronex Trans Logistic Sp. z o.o.
  ul. Słowiańska 13
  59-900 Zgorzelec

  NIP 6151945262
  REGON 020238223
  KRS 0000252588
  BDO 000104259
  Route A4 Spółka z ograniczoną 
  odpowiedzialnością Sp.K.
  ul. Słowiańska 13
  59-900 Zgorzelec

  NIP 8951983437
  REGON 021381804
  KRS 0000666484
  BDO 000093009
  Citronex Rent Sp. z o.o.
  ul. Słowiańska 13
  59-900 Zgorzelec

  NIP 615-204-66-66
  REGON 361603888
  KRS 0000559434
  Citronex MOP Spółka z ograniczoną 
  odpowiedzialnością Sp.K.
  ul. Słowiańska 13
  59-900 Zgorzelec

  NIP 6152021413
  REGON 021300390
  KRS 0000565326
  BDO 000093003
  Citronex Energy Spółka z ograniczoną 
  odpowiedzialnością Sp. K.
  ul. Słowiańska 13
  59-900 Zgorzelec

  NIP 6152044489
  REGON 230069410
  KRS 0000565560
  BDO 000566079
  Citronex MOP Sp. z o.o.
  ul. Słowiańska 13
  59-900 Zgorzelec

  NIP 615 204 63 01
  REGON 361086660
  KRS 0000549668
  Goldfinch Investments Sp. z o.o.
  ul. Słowiańska 13
  59-900 Zgorzelec

  NIP 5272694806
  REGON 146718543
  KRS 0000464049

   chevron-upchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram