Polityka prywatności 
i plików cookies

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych za pomocą niniejszego serwisu www jest
Citronex Trans Energy Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec, 
kontakt: +48 75 77 21 940 / +48 75 77 21 946.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) w celu ułatwienia uzyskania informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Z IOD w sprawie przetwarzania danych można skontaktować się za pomocą poczty e-mail: iod@ctenergy.pl.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Citronex Trans Energy Sp. z o.o przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Cel, zakres, sposób zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkowników niniejszego serwisu www

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
Kontakt

Administrator przetwarza dane osobowe po to, by realizować korespondencję z osobami, które kontaktują się telefonicznie, elektronicznie (np. formularz kontaktowy, czat) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator odpowiada na zadane pytania, udziela informacji, odpowiada na zapytania ofertowe, wysyła zamówione informacje. Cel ten jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencja przechowywana jest przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli kierujesz do Administratora e-maila lub zapytania telefoniczne - prosimy Cię o podawanie tylko niezbędnych informacji.
Portale społecznościowe

Prowadzimy profile w portalach społecznościowych:

1) Facebook
https://www.facebook.com/hotelerestauracjepicaro
https://www.facebook.com/DyskontPaliwowy
https://www.facebook.com/PicaroPodStrzecha
https://www.facebook.com/CitronexPraca/

2) Instagram
https://www.instagram.com/picaro_hotele_restauracje/

3) LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/citronex-trans-energy/

Za pośrednictwem portali kontaktujemy się z ich użytkownikami oraz przedstawiamy treści służące promowaniu własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), publikujemy ogłoszenia rekrutacyjne co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali Administrator może również przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników portali odwiedzających profile Administratora, bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli np. polubisz wpis i/lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników serwisów. Dane osobowe są przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jest zobowiązany Administrator. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących w ich ramach uprawnień.

Źródła danych

Dane, jakie są przetwarzane za pośrednictwem niniejszego serwisu oraz portali społecznościowych to wyłącznie informacje udostępnione/upublicznione przez użytkownika samodzielnie i dobrowolnie.

Dane zbierane są bezpośrednio od Ciebie, kiedy telefonujesz do Administratora, komunikujesz się za pomocą czatów, portali, czy korespondujesz mailowo lub tradycyjnie, pozostawiasz dane w innej formie (np. wręczonej wizytówki, wypełnionego formularza).

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym do tego pracownikom lub współpracownikom Administratora, podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy i serwis oprogramowania, księgowość, agencje marketingowe, hosting, zarządzanie stroną internetową), podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i na ich wyraźne żądanie.

Administrator korzysta z usług Google Analytics, któremu przekazuje informacje zbierane za pomocą plików cookies (informacje statystyczne). Te informacje są anonimowe i nie stanowią danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania takich informacji możesz przeczytać tutaj: https://policies.google.com/privacy

Państwa trzecie

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Prawa osób fizycznych

Przysługują Ci następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (Art. 21 RODO),
w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres pocztowy (siedziby) Administratora, lub adres e-mail: info@cetenergy.pl. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego,
w przypadkach uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się niezgodnie z RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne, jeśli Użytkownik Strony będzie chciał skorzystać z niektórych oferowanych przez nas możliwości, przykładowo: Twój adres mailowy jest niezbędny, by udzielić odpowiedzi na pytanie wysłane poprzez formularz.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, ani nie profiluje danych osobowych.

Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu (jako Użytkownika) przeglądającego stronę internetową (Serwis). Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
Cookies „serwisowe”
Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies).
Cookies „analityczne”
Tzw. cookies analityczne wykorzystywane są w celu poprawy jakości usług w Serwisie. W  związku z tym na potrzeby analityczne i statystyczne, tego rodzaju pliki cookies przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies Google Analytics służące do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do  tworzenia statystyk i  raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.
Cookies „marketingowe”
Pliki cookies do celów marketingowych, stosowane m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Narzędzia analityczne

Administrator nie stosuje na swoich portalach i serwisach www żadnych narzędzi analitycznych firm trzecich.

Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi.
Google Analytics
Pliki cookies Google Analytics to pliki wykorzystywane przez spółkę Google do  tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o  zakresie i  zasadach zbierania danych w związku z tymi usługami można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
Google Tag Manager
Na potrzeby monitorowania stabilności i wydajności systemu Menedżer tagów Google może gromadzić pewne dane zbiorcze dotyczące uruchamiania tagów. Nie obejmują one adresów IP ani żadnych innych danych o użytkownikach, które można powiązać z konkretną osobą. Szczegółowe informacje o  zakresie i  zasadach zbierania danych w związku z tymi usługami można znaleźć pod linkiem: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=pl
LinkedIn Insight Tag
Jest to narzędzie, które pozwala na optymalizację kampanii prowadzonych na portalu Linkedin.com. Dzięki LinkedIn Insight Tag możemy wyświetlać odbiorcom naszej witryny reklamy na LinkedIn.com oraz gromadzić dane służące do celów analitycznych. Szczegółowe informacje o  zakresie i  zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Zarządzanie ustawieniami cookies

Serwisowe pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.

Analityczne pliki cookies nie są instalowane automatycznie. Użytkownik może udzielić zezwolenia na instalację analitycznych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu.

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji analitycznych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych analitycznych plików cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Ustawienia” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację Użytkownik chce wyrazić zgodę.

Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj i danego dostawcę plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Administrator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

    chevron-upchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram