Вы заинтересованы в сотрудничестве?

Свяжитесь с нами!

Citronex Trans Energy Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 13
59-900 Zgorzelec

+48 75 76 40 300   |  +48 75 76 40 302

NIP 6152046672   |  REGON 361614001
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000559894
Kapitał zakładowy: 12 055 000 zł
BDO 000523450
Citronex Trans Logistic Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 13
59-900 Zgorzelec

NIP 6151945262
REGON 020238223
KRS 0000252588
BDO 000104259
Route A4 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Słowiańska 13
59-900 Zgorzelec

NIP 8951983437
REGON 021381804
KRS 0000666484
BDO 000093009
Citronex Rent Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 13
59-900 Zgorzelec

NIP 615-204-66-66
REGON 361603888
KRS 0000559434
Citronex MOP Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Słowiańska 13
59-900 Zgorzelec

NIP 6152021413
REGON 021300390
KRS 0000565326
BDO 000093003
Citronex Energy Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Słowiańska 13
59-900 Zgorzelec

NIP 6152044489
REGON 230069410
KRS 0000565560
BDO 000566079
Citronex MOP Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 13
59-900 Zgorzelec

NIP 615 204 63 01
REGON 361086660
KRS 0000549668
Goldfinch Investments Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 13
59-900 Zgorzelec

NIP 5272694806
REGON 146718543
KRS 0000464049

    chevron-upchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram